โปรแกรมตรวจสุขภาพ
1.ตรวจสุขภาพทั่วไป P1

900฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

2.ตรวจสุขภาพทั่วไป P2

1400฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

3.ตรวจสุขภาพทั่วไป P3

2500฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

4.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 4รายการ

1000฿ รอผล 20นาที...(ดูเพิ่ม)

5.ตรวจเลือด เตรียมมีบุตร-ฝากครรภ์ (P5, ANC)

1400/1600฿ รอผล 7 วัน...(ดูเพิ่ม)

6.ตรวจสุขภาพตับ (P6)

1500฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 1.ตรวจสุขภาพทั่วไป P1

25Head01

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป P1
 • Health Checkup P1
 • ค่าบริการ 900 ฿ รับผลภายใน 1 วัน
 • ราคานี้ รวมค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
 • โปรดงดอาหาร 10-12 ชม. (ดื่มน้ำเปล่าได้)
 • รายการตรวจในโปรแกรม ประกอบด้วย

 

 • 1.Complete blood count (CBC): ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • 2.Urine analysis (UA): ตรวจปัสสาวะทั่วไป
 • 3.Fasting blood sugar (FBS): ตรวจเบาหวาน ระดับน้ำตาลในเลือด
 • 4.Lipid profile (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL): ตรวจไขมันในเลือด
 • 5.Liver function test (Alb, AST, ALT, ALP): ตรวจค่าการทำงานของตับ 
 • 6.Renal function test (BUN, Creatinine, GFR): ตรวจค่าการทำงานของไต 
 • 7.Uric acid, Gout: ตรวจกรดยูริก ดูความเสี่ยงโรคเก๊าท์

 

 • ลูกค้าไม่จำเป็นต้องงดน้ำ เพราะอาจทำให้เก็บปัสสาวะลำบาก (การดื่มน้ำเปล่า ไม่มีผลต่อการตรวจ)
 • ใช้เวลาเข้ารับบริการ ประมาณ 15 นาที (เจาะเลือด+เก็บปัสสาวะเสร็จ กลับได้)
 • บริการส่งผลทาง Email / Line
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line