ตรวจไทรอยด์ฮอร์โมน
1.ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Thyroid hormone)

600฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

2.ตรวจแอนติ-ทีพีโอ (Anti-TPO)

500฿ รอผล 3 วัน...(ดูเพิ่ม)

3.ตรวจแอนติ-ไทโรโกลบูลิน (Anti-Tg)

500฿ รอผล 3 วัน...(ดูเพิ่ม)

ตรวจไทรอยด์ฮอร์โมน 1.ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Thyroid hormone)

25Head01

 • ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์
 • Thyroid hormone, Thyroid function test, TFT
 • ค่าบริการ 600 ฿ รับผลภายใน 1 วัน 
 • ราคานี้ รวมค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
 • ใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัย หรือติดตามการรักษาโรคไทรอยด์
 • ตรวจโดยวิธี เจาะเลือดตรวจ
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • ไทรอยด์ ประกอบด้วยฮอร์โมนย่อย 5 ตัว ดังนี้ (แยกตรวจได้)
    1. TSH (Thyroid stimulating hormone) - 200 ฿
    2. FT3 (Free T3) - 200 ฿
    3. FT4 (Free T4) - 200 ฿
    4. T3 (Triiodothyronine) - 200 ฿
    5. T4 (Thyroxine) - 200 ฿
 • กรณีตรวจคัดกรอง หรือสงสัยว่าเป็นโรคไทรอยด์หรือไม่ แนะนำให้ตรวจเพียง 3 ตัว คือ TSH, FT3, FT4 = 600.-
 • กรณีตรวจตามใบสั่งแพทย์ ค่าตรวจตัวละ 200.- (ตรวจครบ 5 ตัว 1,000.-)
 • ใช้เวลาเข้ารับบริการ ประมาณ 15 นาที
 • บริการส่งผลทาง Line / Email
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line