ตรวจโรคออโต้อิมมูน
1.ตรวจคัดกรองโรคออโต้อิมมูน เอเอ็นเอ (ANA, ANF)

400฿ รอผล 5 วัน...(ดูเพิ่ม)

2.ตรวจรูมาตอยด์ (Rheumatoid factor)

300฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

3.ตรวจอีเอสอาร์ (ESR)

100฿ รอผล 2 ชม....(ดูเพิ่ม)

4.ตรวจแอนติ-ทีพีโอ (Anti-TPO)

500฿ รอผล 3 วัน...(ดูเพิ่ม)

5.ตรวจแอนติ-ไทโรโกลบูลิน (Anti-Tg)

500฿ รอผล 3 วัน...(ดูเพิ่ม)

6.ตรวจเอเอ็นเอ โปรไฟล์ (ANA profile)

2000฿ รอผล 5 วัน...(ดูเพิ่ม)

ตรวจโรคออโต้อิมมูน 1.ตรวจคัดกรองโรคออโต้อิมมูน เอเอ็นเอ (ANA, ANF)

25Head01

 • ตรวจคัดกรองโรคออโต้อิมมูน เอเอ็นเอ (ANA)
 • ANF, Anti-Nuclear Antibody, Anti-Nuclear Factor
 • ค่าบริการ 400 ฿ รอผล 5 วัน
 • ราคานี้ รวมค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • ใช้ตรวจคัดกรองเบื้องต้น โรคทางด้านออโต้อิมมูน (Autoimmune) โรคเอสแอลอี (SLE) เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้ จะให้ผลบวกมากกว่า 90% กับการตรวจ ANA
 • ใช้เวลาเข้ารับบริการ ประมาณ 15 นาที
 • บริการส่งผลทาง Email / Line
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line