ตรวจโรคหัวใจ
1.ตรวจซีอาร์พี (C-Reactive protein, CRP)

300฿ รอผล 1 ชม....(ดูเพิ่ม)

2.ตรวจสารโฮโมซีสเตอีน (Homocysteine)

800฿ รอผล 3 วัน...(ดูเพิ่ม)

3.ตรวจเอ็นไซม์ ซีเค (CK/CPK)

300฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

4.ตรวจเอ็นไซม์ ซีเค-เอ็มบี (CK-MB)

400฿ รอผล 1 ชม....(ดูเพิ่ม)

5.ตรวจโทรโปนินไอ (Troponin-I)

400฿ รอผล 1 ชม....(ดูเพิ่ม)

6.ตรวจการเกิดลิ่มเลือด ดีไดเมอร์ (D-dimer)

500฿ รอผล 1 ชม....(ดูเพิ่ม)

ตรวจโรคหัวใจ 1.ตรวจซีอาร์พี (C-Reactive protein, CRP)

25Head01

 • ตรวจซีอาร์พี / ซี-รีแอ๊กทีฟ โปรตีน
 • C-Reactive protein, CRP, hsCRP
 • ค่าบริการ 300 ฿ รอผล 1 ชม.
 • ราคานี้ รวมค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • ใช้ตรวจเพื่อประเมินความเสี่ยง โรคหัวใจและหลอดเลือด ดูภาวะการอักเสบ/ติดเชื้อ หรือติดตามการรักษา โรคไขข้ออักเสบ โรคออโต้อิมมูน ฯ
 • ใช้เวลาเข้ารับบริการ ประมาณ 15 นาที
 • บริการส่งผลทาง Email / Line
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line