ตรวจโรคติดเชื้ออื่นๆ
1.ตรวจไข้เลือดออก (Dengue virus)

500฿ รอผล 30นาที...(ดูเพิ่ม)

2.ตรวจภูมิ อีสุกอีใส (Varicella Zoster IgG)

500฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

3.ตรวจภูมิ โรคหัด (Measles IgG)

500฿ รอผล 5 วัน...(ดูเพิ่ม)

4.ตรวจภูมิ โรคคางทูม (Mumps IgG)

600฿ รอผล 5 วัน...(ดูเพิ่ม)

5.ตรวจภูมิ โรคบาดทะยัก (Tetanus IgG)

800฿ รอผล 14 วัน...(ดูเพิ่ม)

6.ตรวจภูมิโควิด-19 (COVID-19 Antibody)

700฿ รอผล 2 วัน...(ดูเพิ่ม)

ตรวจโรคติดเชื้ออื่นๆ 1.ตรวจไข้เลือดออก (Dengue virus)

25Head01

 • ตรวจไข้เลือดออก (Dengue virus, Dengue fever)
 • ค่าบริการ 500 ฿ รอผล 30 นาที
 • ราคานี้ รวมค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • ประกอบด้วย 3 รายการตรวจย่อย คือ
       
    1. Dengue NS1 Ag: ตรวจหาตัวเชื้อไข้เลือดออก จะพบในช่วงติดเชื้อใหม่ๆ 1-3 วันแรก
    2. Dengue IgG/IgM: ตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อ จะพบหลังติดเชื้อ 3-5 วัน เป็นต้นไป
    3. CBC+Platelet: ตรวจดูปริมาณเม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด
       
 • หากไม่สะดวกรอผล มีบริการส่งทาง Line / Email
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line

รายการตรวจแนะนำอื่นๆ

 • ตรวจโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya IgG/IgM)
 • ค่าบริการ 500.- รอผล 30 นาที