ตรวจฮอร์โมนทั่วไป
1.ตรวจฮอร์โมน คอร์ติซอล (Cortisol)

500฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

2.ตรวจโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone)

800฿ รอผล 5 วัน...(ดูเพิ่ม)

3.ตรวจฮอร์โมน อีริโทรโพอิติน (Erythropoietin)

2000฿ รอผล 3 วัน...(ดูเพิ่ม)

4.ตรวจฮอร์โมน พาราไทรอย์ (Parathyroid hormone)

800฿ รอผล 3 วัน...(ดูเพิ่ม)

5.ตรวจฮอร์โมน ไอจีเอฟวัน (IGF-1)

1000฿ รอผล 5 วัน...(ดูเพิ่ม)

6.ตรวจฮอร์โมน แอลโดสเตอโรน (Aldosterone)

2000฿ รอผล 20 วัน...(ดูเพิ่ม)

ตรวจฮอร์โมนทั่วไป 1.ตรวจฮอร์โมน คอร์ติซอล (Cortisol)

25Head01

 • ตรวจฮอร์โมน คอร์ติซอล (Cortisol)
 • ค่าบริการ 500 ฿ รอผล 1 วัน
 • ราคานี้ รวมค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • ใช้ตรวจเพื่อดูการทำหน้าที่ของต่อมหมวกไต ช่วยวินิจฉัยโรคคุชชิ่ง (Cushing) โรคแอดดิสัน (Addison's disease) ดูระบบการเผาผลาญอาหาร ภาวะอ้วนผิดปกติ ฯ
 • แนะนำให้ตรวจช่วงเช้า 8.00-10.00 น.
 • ใช้เวลาเข้ารับบริการ ประมาณ 15 นาที
 • บริการส่งผลทาง Email / Line
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวให้
 • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line