ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง
1.ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งตับ (AFP)

300฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

2.ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งลำไส้ (CEA)

300฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

3.ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

500฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

4.ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งรังไข่ (CA 125)

500฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

5.ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งเต้านม (CA 15-3)

500฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

6.ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งตับอ่อน ทางเดินอาหาร (CA 19-9)

500฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง 1.ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งตับ (AFP)

25Head01

 • ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งตับ
 • AFP, Alpha-fetoprotein
 • ค่าบริการ 300 ฿ รับผลภายใน 1 วัน
 • ราคานี้ รวมค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • ใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัย หรือติดตามการรักษา โรคมะเร็งตับ ลำไส้ มะเร็งในช่องท้อง ฯ
 • กรณีท่านได้เลือกตรวจ โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป 2, 3 หรือ 3+ จะมีรายการตรวจนี้ รวมอยู่ด้วยแล้ว
 • ใช้เวลาเข้ารับบริการ ประมาณ 15 นาที
 • บริการส่งผลทาง Email / Line
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลาที่จะมาตรวจ)
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line

รายการตรวจแนะนำอื่นๆ

 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง ลำไส้ (CEA) = 300.- รอผล 1 วัน
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง ต่อมลูกหมาก (PSA) = 500.- รอผล 1 วัน
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง รังไข่ (CA 125) = 500.- รอผล 1 วัน
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง เต้านม (CA 15-3) = 500.- รอผล 1 วัน
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง ตับอ่อน ทางเดินอาหาร-น้ำดี (CA 19-9) = 500.- รอผล 1 วัน
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง ปอด (NSE) = 1,000.- รอผล 1 วัน