ตรวจทางโลหิตวิทยา
1.ตรวจอีเอสอาร์ (ESR)

100฿ รอผล 2 ชม....(ดูเพิ่ม)

2.ตรวจเรติคูโลไซต์ (Reticulocyte count)

200฿ รอผล 3 วัน...(ดูเพิ่ม)

3.ตรวจความเข้มข้นของเลือด (Hb, Hct)

100฿ รอผล 20นาที...(ดูเพิ่ม)

4.ตรวจเกล็ดเลือด (Platelet)

100฿ รอผล 20นาที...(ดูเพิ่ม)

ตรวจทางโลหิตวิทยา 1.ตรวจอีเอสอาร์ (ESR)

25Head01

  • ตรวจอีเอสอาร์ (ESR, Erythrocyte Sedimentation Rate)
  • ค่าบริการ 100 ฿ รอผล 2 ชม.
  • ราคานี้ รวมค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
  • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
  • ใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัย หรือติดตามการรักษา โรคเกี่ยวกับออโต้อิมมูน ภาวะการอักเสบ ติดเชื้อ ฯ
  • ใช้เวลาเข้ารับบริการ ประมาณ 15 นาที
  • บริการส่งผลทาง Email / Line
  • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
  • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
  • สามารถนัดหมายได้ทาง Line