ตรวจทางเคมีคลินิก
1.ตรวจสารเกลือแร่ อิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte)

400฿ รอผล 1 ชม....(ดูเพิ่ม)

2.ตรวจแคลเซียม (Calcium)

150฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

3.ตรวจแมกนีเซียม (Magnesium)

150฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

4.ตรวจฟอสฟอรัส (Phosphorus)

150฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

5.ตรวจซีอาร์พี (C-Reactive protein, CRP)

300฿ รอผล 1 ชม....(ดูเพิ่ม)

6.ตรวจสารโฮโมซีสเตอีน (Homocysteine)

800฿ รอผล 3 วัน...(ดูเพิ่ม)

ตรวจทางเคมีคลินิก 1.ตรวจสารเกลือแร่ อิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte)

25Head01

 • ตรวจสารเกลือแร่ อิเล็กโทรไลต์
 • Electrolyte, E-lyte
 • ค่าบริการ 400 ฿ รอผล 1 ชม.
 • ราคานี้ รวมค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • ใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัยหรือติดตามการรักษา ผู้ป่วยโรคไต สมดุลเกลือแร่ในร่างกาย หรือตรวจเพื่อเตรียมทำศัลยกรรม ทำหน้าอก ฯ
 • การตรวจ Electrolyte ประกอบด้วยแล็บย่อย 4 ตัว (แยกตรวจได้) ดังนี้
    1. Sodium (Na) - 100 ฿
    2. Potassium (K) - 100 ฿
    3. Chloride (Cl) - 100 ฿
    4. Bicarbonate (Total C02) - 100 ฿
 • ใช้เวลาเข้ารับบริการ ประมาณ 15 นาที
 • บริการส่งผลทาง Email / Line
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line