ตรวจความเสี่ยงโรคเก๊าท์
1.ตรวจกรดยูริก เก๊าท์ (Uric acid, Gout)

80฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

ตรวจความเสี่ยงโรคเก๊าท์ 1.ตรวจกรดยูริก เก๊าท์ (Uric acid, Gout)

25Head01

 • ตรวจกรดยูริก เก๊าท์ (Uric acid, Gout)
 • ค่าบริการ 80 ฿ รับผลภายใน 1 วัน
 • ราคานี้ รวมค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • ใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัย หรือติดตามการรักษา โรคเก๊าท์ โรคไต ฯ
 • หากท่านได้เลือกตรวจ โปรแกรมตรวจสุขภาพ 1, 2, 3, 3+ จะมีรายการตรวจนี้ รวมอยู่ด้วยแล้ว
 • ใช้เวลาเข้ารับบริการ ประมาณ 15 นาที
 • บริการส่งผลทาง Email / Line
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line