ตรวจการทำงานของไต
1.ตรวจค่าไต บียูเอ็น (BUN)

80฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

2.ตรวจค่าไต ครีเอตินิน (Creatinine)

80฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

3.ตรวจค่าอัตราการกรองของไต (GFR)

80฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

4.ตรวจกรดยูริก เก๊าท์ (Uric acid, Gout)

80฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

5.ตรวจไมโครอัลบูมิน (Microalbumin)

300฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

6.ตรวจครีเอตินีน ในปัสสาวะ (Urine Creatinine)

300฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)

ตรวจการทำงานของไต 1.ตรวจค่าไต บียูเอ็น (BUN)

Head01

 • ตรวจค่าไต บียูเอ็น (BUN, Blood Urea Nitrogen)
 • ค่าบริการ 80 บ. รับผลภายใน 1 วัน 
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • ใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัย หรือติดตามการรักษา โรคที่เกี่ยวกับไต ฯ
 • หากต้องการตรวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพของไต แนะนำให้ตรวจร่วมกับ Creatinine (ค่าตรวจ Creatinine = 80 บ. รอผล 1 วัน)
 • กรณีที่ท่านได้เลือกตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ 1, 2, 3, 3+ จะมีรายการตรวจนี้ รวมอยู่ด้วยแล้ว
 • ใช้เวลาเจาะเลือด ประมาณ 10 นาที (เจาะเลือดเสร็จ กลับได้)
 • บริการส่งผลทาง Email / Line 
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมายล่วงหน้า (แจ้งชื่อ เบอร์โทร วัน-เวลา ที่จะมาตรวจ)
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line