เอ็นพลัส คลินิกเทคนิคการแพทย์

เปิดทุกวัน 8.00-18.00น. (หยุดวันอาทิตย์)

89/458 หมู่ 6 ถ ซอย อ่าวอุดม บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230

โทร 086-828-7277